Skip to main content

Š. m. kovo 27 d. LR Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje bus svarstomas "Pieno įstatymo" projektas - Asociacija kreipėsi su prašymu

Š. m. kovo 27 d. LR Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje bus svarstomas Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo projektas, iš kurio, nepaisant Lietuvos žemės ūkio bendrovių, Lietuvos pieno gamintojų asociacijų prieštaravimo, buvo išbraukti žodžiai „prekiaujantys pieno gaminiais". Todėl Įstatyme neliko ir kitų dviejų šalių - prekybininkų ir valstybės, dalyvaujančių šiame procese.

Toks požiūris yra visiškai priešingas tendencijoms, kurios stiprėja Europos Sąjungoje.

Štai Ispanijoje teisės aktais nustatyta, kad pirminiam žemės ūkio produkcijos gamintojui mokama kaina negali būti žemesnė už jos pagaminimo savikainą. Tokį teisinį reguliavimą, kaip galimų svarstymų kryptį, yra palankiai paminėję ir ES pareigūnai. Žemės ūkio ministerijai šis ispanų variantas žinomas. Įgyvendinant jų modelį, reikia įdėti daugiau darbo: pakeisti savikainos skaičiavimo tvarką, pavesti kažkam tai prižiūrėti šį procesą ir kt. Be abejo, reikia ir stiprios politinės valios.

Pateiktas Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo projektas iš esmės nesiskiria nuo ankstesnių (išskyrus „prekiaujančių pieno gaminiais” išbraukimą), ir akivaizdu - pieno sektoriaus griūties nesustabdys.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija anksčiau ne kartą prašė apsvarstyti įspanų taikomas nuostatas ir jas įtvirtinti Lietuvos teisės aktuose, konkrečiai - „Pieno" įstatyme.

Todėl Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija raštu kreipėsi į LR Seimo Kaimo reikalų komitetą su prašymu pridėti prie Žemės ūkio ministerijos parengto Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo projekto svarstymo Ispanijos įstatymą.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija